Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten (offertes), afspraken en leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals hieronder vermeld. Als u als klant gebruik gaat maken van onze diensten, dient u kennis genomen te hebben van onze algemene voorwaarden.

Artikel 1: Partijen

De in deze algemene voorwaarden genoemde partijen worden omschreven als: klant (de afnemer of afnemers van de leveringen en diensten van Onrust Fotografie zoals omschreven op de overeenkomst) en Onrust Fotografie.

 

Artikel 2: Verplichtingen van Onrust Fotografie

Onrust Fotografie verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals omschreven op de overeenkomst, welke is opgemaakt in tweevoud en ondertekend door beide partijen. Wijzigingen aan het formulier na ondertekening zijn niet toegestaan.

 

Artikel 3:  Verplichtingen van de klant

De klant verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals vermeld op het overeenkomst formulier, en verklaart te hebben kennis genomen van alle ingevulde velden, heeft deze gecontroleerd op juistheid en is door ondertekening akkoord gegaan.

 

Artikel 4: Overeenkomst formulier

Onrust Fotografie  heeft u een overeenkomst aangeboden. Aan deze overeenkomst kunnen geen rechten worden ontleend. De getekende overeenkomst door beide partijen is bindend. Mocht de klant na het tekenen van de overeenkomst nog verdere wensen hebben, dan worden deze allemaal op papier gezet samen met de meerprijs en door beide partijen ondertekend. Het bedrag voor de extra werkzaamheden wordt opgeteld bij het nog te betalen bedrag bij aflevering.

 

Artikel 5: Aanbetaling

Onrust Fotografie vraagt van de klant een aanbetaling te doen van 20% van de totaalprijs van de opdracht/reportage. Deze aanbetaling dient op de dag van tekenen van de overeenkomst op rekening van Onrust Fotografie te zijn bijgeschreven.

 

Artikel 6: Betaling

Het gehele bedrag dient op de dag van aflevering van de opdracht/reportage op rekening van Onrust Fotografie te zijn bijgeschreven.
Zolang de klant niet heeft betaald is Onrust Fotografie geheel eigenaar van alle leveringen en diensten zoals vermeld op de overeenkomst en kan de klant hier geen aanspraak op maken.

 

Artikel 7: Wederzijdse aansprakelijkheid:

De klant kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan aan eigendommen van Onrust Fotografie en Onrust Fotografie stelt zich nimmer aansprakelijk voor ontstane schade aan eigendommen van de klant. Uiteraard valt de fotoreportage onder de verantwoordelijkheid van Onrust Fotografie en verplicht Onrust Fotografie zich tot het in onbeschadigde staat leveren van de opdracht/reportage na betaling. Bij overmacht of technische problemen verklaart de klant zich akkoord en kunnen er geen gerechtelijke stappen ondernomen worden. Er wordt geen schadevergoeding uitbetaald.

 

Artikel 8: Oplevering

Na aflevering van de opdracht/reportage aan de klant controleert de klant of alle gemaakte afspraken met Onrust Fotografie zijn nagekomen zoals vermeld in de overeenkomst. Na goedkeuring op de dag van aflevering is geen reclamatie meer mogelijk.

 

Artikel 9:  Annuleren van de opdracht

De klant kan de opdracht annuleren en de geldende overeenkomst ontbinden, alleen heeft de klant dan nimmer recht op terugbetaling van de aanbetaling. Alle rechten vervallen na het annuleren van een opdracht. Onrust Fotografie  verplicht zich na tekenen tot het uitvoeren van de opdracht. In geval van overmacht kan Onrust Fotografie de overeenkomst ontbinden en zal de aanbetaling binnen twee weken na datum van ontbinding worden terugbetaald aan de klant.

 

Artikel 10: Rechten van foto’s

Onrust Fotografie behoudt te allen tijde de rechten op de foto’s en mag deze gebruiken voor haar portfolio en internetsite. Indien de klant bezwaar heeft dat de foto’s gebruikt worden voor het portfolio en internetsite zal dit in de overeenkomst vermeld worden.

 

Artikel 11: De locatie

De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het vinden van een bij hun passende locatie om een fotoreportage te maken (waarbij Onrust Fotografie adviseert een binnen- en een buitenlocatie vast te leggen). Uiteraard zal Onrust Fotografie wel met voorstellen komen om op bepaalde plaatsen foto’s te maken.

 

Artikel 12: Uitloop

Op de overeenkomst staan aanvangstijd en eindtijd vermeld. Deze zijn met de klant overeengekomen. Het kan zijn dat de reportage eerder moet beginnen of later is afgelopen. In beide gevallen zal Onrust Fotografie geen toeslag rekenen tot één uur voor en één uur na de afgesproken tijd. Na die tijd wordt een meerprijs berekend.

 

Door ondertekening van een overeenkomst van Onrust Fotografie geeft u aan bekend te zijn met en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden zoals hierboven omschreven.

 

Onrust Fotografie | KVK: 58383573 | BTW: NL102606316B01